Jste zde

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, opakovaná dražba dne 12.2.2018 od 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

UZSVM/A/262/2018-HMO2

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Původce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Vyvěšeno

03.01.2018

Sejmuto

13.02.2018

Stav

Vyvěšeno