Jste zde

Únik nebezpečných látek do ovzduší

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

P09 020798/2015/OVS/del Únik nebezpečných látek do ovzduší

Oblast

Odbor vnitřní správy

Kategorie

Ochrana obyvatelstva

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

01.04.2015

Sejmuto

01.04.2020

Stav

Vyvěšeno