Jste zde

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - nabídka nepronajatých pozemků

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

SPU 037670/2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Původce

Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Vyvěšeno

02.02.2018

Sejmuto

30.04.2018

Stav

Vyvěšeno