Jste zde

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 ÚP a o veřejném projednání

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/134308/2020/OVÚR/Plo/01

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

14.09.2020

Sejmuto

21.10.2020

Stav

Vyvěšeno