Jste zde

Obvodní soud pro Prahu 9 - určení data smrti

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

62NC105/2017 - null

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Soudy

Adresát

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

01.11.2017

Sejmuto

04.12.2017

Stav

Vyvěšeno