Jste zde

Městský úřad Odolená Voda - výběrové řízení - referent odboru správy majetku - dotační tituly

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

MCP09/011412/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

06.03.2019

Sejmuto

02.04.2019

Stav

Vyvěšeno