Jste zde

Městský úřad NOVÝ BOR, veřejná vyhláška, zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MUNO 6469/2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Veřejné vyhlášky

Adresát

Město Nový Bor, IČ:00260771
DS: b7wbphv, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Původce

Město Nový Bor, IČ:00260771
DS: b7wbphv, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Vyvěšeno

06.02.2018

Sejmuto

08.03.2018

Stav

Vyvěšeno