Jste zde

MČ Praha - Újezd, konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Vodnická 530/42

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/055132/2017 INFO 2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

18.10.2017

Sejmuto

20.11.2017

Stav

Vyvěšeno