Jste zde

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - 2. pololetí 2018

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/032451/2018

Oblast

Odbor životního prostředí a dopravy

Kategorie

Odpady

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

27.06.2018

Sejmuto

26.11.2018

Stav

Vyvěšeno