Jste zde

Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba dne 2.5.2019 v 13.00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

[20#11641716#F7A2]

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

04.03.2019

Sejmuto

03.05.2019

Stav

Vyvěšeno