Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10 - zahájení dražby dne 24.11. 2020 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

183 EX 00422/20-068

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

29.09.2020

Sejmuto

25.11.2020

Stav

Vyvěšeno