Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10 - usnesení - dražební vyhláška - 23.11.2017 v 10:00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

183 EX 00394/17-046

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

29.09.2017

Sejmuto

24.11.2017

Stav

Vyvěšeno