Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 28.02.2018 ve 12:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

099 EX 7496/10-72, -73

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2

Původce

Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2

Vyvěšeno

08.01.2018

Sejmuto

01.03.2018

Stav

Vyvěšeno