Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 07.12.2017 od 14:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

099 EX 4285/13-28, -48

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2

Původce

Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2

Vyvěšeno

17.10.2017

Sejmuto

08.12.2017

Stav

Vyvěšeno