Jste zde

Exekutorský úřad Olomouc, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 16.4.2018 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/009898/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72077433, Jan Svoboda
DS: rdbtce7, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, Czech Republic

Původce

Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72077433, Jan Svoboda
DS: rdbtce7, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, Czech Republic

Vyvěšeno

19.02.2018

Sejmuto

17.04.2018

Stav

Vyvěšeno