Jste zde

Exekutorský úřad Náchod, dražba movité věci, elektronická dražba dne 21.11.2017 od 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

083EX 162/14-44,43

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Souček Kamil, JUDr. - soudní exekutor, IČ:10491589, Kamil Souček
DS: 6zfg8zz, Masarykovo náměstí 56, 547 01 Náchod

Původce

Souček Kamil, JUDr. - soudní exekutor, IČ:10491589, Kamil Souček
DS: 6zfg8zz, Masarykovo náměstí 56, 547 01 Náchod

Vyvěšeno

19.10.2017

Sejmuto

22.11.2017

Stav

Vyvěšeno