Jste zde

Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - dražební vyhláška - 3.5.2018 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/009107/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Původce

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Vyvěšeno

14.02.2018

Sejmuto

04.05.2018

Stav

Vyvěšeno