Jste zde

Exekutorský úřad Cheb, usnesení, elektronická dražba dne 22.11.2017 v 11:00 a 14:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/055532/2017 INFO 2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Koncz David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66253080, David Koncz
DS: 9u8g8ka, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb

Původce

Koncz David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66253080, David Koncz
DS: 9u8g8ka, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb

Vyvěšeno

23.10.2017

Sejmuto

23.11.2017

Stav

Vyvěšeno