Jste zde

Exekurorský úřad Klatovy - usnesení - dražební vyhláška - 11.11.2020 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/130944/2020 INFO 2020

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Původce

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Vyvěšeno

02.09.2020

Sejmuto

12.11.2020

Stav

Vyvěšeno