Jste zde

EIA - rozhodnutí k záměru „Výstavba nové vozovny Hloubětín

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/059306/2017

Oblast

Odbor životního prostředí a dopravy

Kategorie

Posuzování vlivů na životní prostředí

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

10.11.2017

Sejmuto

27.11.2017

Stav

Vyvěšeno