Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 6. jednání RMČ P9 ze dne 30.3.2010

01.04.2010
135/10 Změny zřizovací listiny OKD P9                      136/10 Výroční zpráva spol. Devátá rozvojová, a.s. za rok 2009

Přehled přijatých usnesení z 5. jednání RMČ P9 ze dne 16.3.2010

18.03.2010
106/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin. prostředky na navýšení příspěvku na  výkon státní správy v oblasti soc. služeb 107/10

Přehled přijatých usnesení z 4. jednání RMČ P9 ze dne 23.2.2010

24.02.2010
79/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin. prostředky na výplatu dávek soc.péče 80/10

Přehled přijatých usnesení z 3. jednání RMČ P9 ze dne 8.2.2010

11.02.2010
64/10 NS k bytu s pí Jindrou Šenkovou, pí Fléglovou a p. Heime 65/10 Sloučení volného bytu v domě č.p.1180, U Svobodárny 14, P9

Přehled přijatých usnesení z 2. jednání RMČ P9 ze dne 26.1.2010

27.01.2010
25/10 Rozpočet hospodaření MČ Praha 9 na rok 2010 26/10

Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 20.1.2010

20.01.2010
24/10 Schválení úhrady kupní ceny bytu č. 1824/8 v bytovém domě čp. 1824, k.ú. Libeň v ul. Čihákova nabyvatelkou pí N. Barylovou prostřednictvím úvěru

Přehled přijatých usnesení z 1. jednání RMČ P9 ze dne 12.1.2010

13.01.2010
1/10 Uzavření dodatku č. 1 k NS na pronájem garáže – Drahobejlova 1601/35 2/10 Povolení splátek dluhu na nájemném za NP p. L. Švarcovi

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání RMČ P9 ze dne 15.12.2009

21.12.2009
689/09 Schválení kvalifikační dokumentace na investiční  akci „PARTER STARÝ PROSEK“         699/09

Přehled přijatých usnesení z 11. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 30.11.2009

01.12.2009
696/09 Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ „Rekonstrukce objektu U Svobodárny 16, Praha 9“ 697/09