Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání RMČ P9 ze dne 26.4.2011

28.04.2011
216/11 RO – převod fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 do kap. Kultura 217/11

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř.jednání RMČ P 9 ze dne 19.4.2011

21.04.2011
213/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „MŠ P9- zateplení obvodového pláště“ 214/11

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání RMČ P9 ze dne 12.4.2011

15.04.2011
167/11 Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2010 168/11 Rozpočtová opatření v rámci ochrany životního prostředí

Přehled přijatých usnesení ze 3. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 5.4.2011

05.04.2011
166/11 Prohlášení náhradníka pí M. Marešovou za člena ZMČ P9

Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Prahy 9 ze dne 29.3.2011

01.04.2011
136|/11 Roční účetní závěrka spol. Hortus správa zeleně, s.r.o. 137/11 Roční účetní závěrka spol. Garáže Lovosická, s.r.o. za rok 2010

Přehled přijatých usnesení z 5. jednání RMČ P9 ze dne 15.3.2011

17.03.2011
110/11 Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2011 o fin. prostředky na výplatu dávek    příspěvku na péči opráv.osobám podle zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách 111/11

Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání RMČ P9 ze dne 28.2.2011

03.03.2011
 95/11 Převod fin. prostředků mezi rezervním a inv.fondem ZŠ  Špitálská 789  96/11