Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání RMČ Praha 9

26.07.2011
442/11     Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny Poštovská 461/5 P9"

Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Prahy 9 ze dne 19.7.2011

21.07.2011
  381/11 Poskytnutí věcného daru OŘ Policie ČR Praha III. 382/11

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání RMČ P9 ze dne 20.6.2011

23.06.2011
353/11 Zvýšení rozpočtu na r.2011 o dotaci na výplatu odměn pracovníků ve školství 354/11

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání RMČ P9 ze dne 7.6.2011

10.06.2011
303/11 Převod vlastnictví nebytových jednotek (garáží) v objektu čp. 856, ul. Lovosická,k.ú. Prosek, Praha 9 304/11

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání RMČ P9 ze dne 24.5.2011

26.05.2011
268/11 Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2011 o grant z rozpočtu hl.m.Prahy na I. program -      Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m.Prahy 269/11

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání RMČ P9 ze dne 10.5.2011

12.05.2011
243/11 Převod fin. prostř.z rezervy rozpočtu MČ P9 do rozpočtu kap.Kultura 244/11