Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání RMČ P9 ze dne 30.11.2011

05.12.2011
658/11 Uzavření smlouvy o nájmu garáže v objektu čp. 856, ul. Lovosická 659/11

Přehled přijatých usnesení z 20. jednání RMČ P9 ze dne 21.11.2011

23.11.2011
635/11 Výběr nejvýhodnější nabídky pro podlimitní VZ "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro ÚMČ P9" 636/11

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání RMČ P9 ze dne 8.11.2011

10.11.2011
607/11 Změna použití účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠ Novoborská 611 608/11

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání RMČ P9 ze dne 26.10.2011

31.10.2011
579/11 Schválení znění písemné výzvy vč. zadávací dokumentace  „Sdružené služby dodávky el. energie“ 580/11

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání RMČ P9 ze dne 11.10.2011

12.10.2011
545/11 Služební zahraniční cesta do Itálie 546/11 Dodatek č. 1 k NS uzavřené mezi MČ P9 a spol. REVEP, s.r.o.        

Přehled přijatých usnesení z 9. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 27.9.2011

30.09.2011
544/11 Navýšení kapacity MŠ U Nové školy od 1.9.2012

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

29.09.2011
  Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přehled přijatých usnesení z 16. jednání RMČ P9 ze dne 19.9.2011

21.09.2011
514/11 Rozpočtové opatření v oblasti osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9 ve 3. čtvrtl. 2011 515/11 RO v rámci rozpočtu OVS