Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 24. 11. 2015

z-015-088-us.pdf
Rozbor hospodaření MČ P9 za 1. - 3. čtvrtletí 2015
z-015-089-us.pdf
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v 1. čtvrtletí 2016
z-015-090-us.pdf
Vyhlášení grantových programů MČ Praha 9 na rok 2016
z-015-091-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ P9 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1.-3. Q 2015
z-015-092-us.pdf
Přijetí fin.daru od MČ P19 a jeho poskytnutí Poliklinice Prosek a.s. na podporu zajišťování první pomoci v roce 2015
z-015-093-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.561/63 - č.p.562/61
z-015-094-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.565/55 - č.p.566/53
z-015-095-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.563/59 - č.p.564/57
z-015-096-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.567/51 - č.p.568/49
z-015-097-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.569/47 - č.p.570/45
z-015-098-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.571/43 - č.p.572/41
z-015-099-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p.971/193 - č.p.972/195
z-015-0100-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p.226/262 - č.p.227/264
z-015-0101-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kovářská 1256/8
z-015-0102-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Nemocniční 781/14
z-015-0103-usup.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvě o převodu bytové jednotky č.516/19 v domě č.p. 516 v ulici Bílinská, k.ú. Prosek
z-015-0104-usup.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném včetně služeb
z-015-0105-us.pdf
Schválení dalšího postupu majetkové transformace byt. fondu MČ P9
z-015-0106-usup.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
z-015-0107-us.pdf
Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Prosek vlastníkům bytů v budově označené č.p. 765 - 774 v ulici Lovosická
z-015-0108-us.pdf
Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
z-015-0109-us.pdf
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
z-015-0110-us.pdf
Svěření části pozemku v k.ú. Libeň z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
z-015-0111-us.pdf
Uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov do vlastnictví HMP, správy MČ Praha 9
z-015-0112-us.pdf
Odejmutí oprávnění Městské části Praha 9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy
z-015-0113-us.pdf
Schválení žádosti o podporu projektu "Nástavba L 490"
z-015-0114-us.pdf
Zápisy z FV a KV ZMČ Praha 9
hlasovani_7_web.txt
Hlasování