Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

z-17-083-us.pdf
Schválení stanoviska Městské části Praha 9 k petici "NE výstavbě Centra sociálních služeb Vysočany Rubeška"
z-17-084-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-17-085-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-17-086-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace
z-17-087-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu č.p. 856, ul. Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
z-17-088-us.pdf
Výkup pozemku parc.č. 49, k.ú. Vysočany
z-17-088-p1.pdf
Příloha
z-17-089-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech svěřených MČ Praha 9
z-17-090-us.pdf
Nabídka řešení situace v lokalitě Střížkova na pozemcích parc.č. 500/193, 500/194, 500/195, 500/130, 500/106 a 500/104, k.ú. Střížkov