Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 14. zasedání ZMČ Praha 9

14/09

Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2008

15/09

Udělení grantů Městskou částí Praha 9 v roce 2009

Příloha 1

Tabulka

16/09

Převod vlastnictví byt. jednotek – Litoměřická 577-585, P9

17/09

Převod vlastnictví byt. jednotek – Teplická 276-284, P9

18/09

Převod vlastnictví byt. jednotek – U Svobodárny 1070, P9

19/09

Převod vlastnictví byt. jednotek – U Svobodárny 1071, P9

20/09

Převod vlastnictví byt. jednotek – Pod Strojírnami 747, P9

21/09

Prodej pozemků v k.ú. Hloubětín

22/09

Svěření pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9

23/09

Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR

24/09

Převod volných bytových jednotek v bytovém domě čp. 577 - 585, k.ú. Prosek,ul.Litoměřická a Teplická čp 276 – 284 vítězům výběrového řízení

25/09

Povolení splátek dluhu na nájemném a nákladech řízení – pí Figurová

26/09

Informace o provedení inventarizace majetku hl.m. Prahy, MČ P9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2008

27/09

Schválení odpovědi na Prohlášení obyvatel Spojovací 306 a Skloněná 307,308 Praha 9

Příloha 1

Návrh odpovědi

28/09

Uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva zřízeného v rámci privatizace bytového fondu uskutečněné do roku 1997

Příloha 1

Smlouva

29/09

Rozdělení grantů na poskytování sociálních služeb

Příloha 1

Tabulka

30/09

Přiznání roční paušální náhrady jízdních výdajů za používání MHD pro členy ZMČ P9

Příloha 1

Tabulka

31/09

Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9

32/09

Problematika zpřístupnění Proseckého podzemí