Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 26. 4. 2016

z-16-031-us.pdf
Volba kandidátů do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 a projednání rezignace na funkci přísedícího
z-16-032-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření MČ P9 za rok 2015
z-16-033-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 v roce 2016 o účelové investiční dotace
z-16-034-us.pdf
Udělení Grantů MČ Praha 9 v roce 2016
z-16-035-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Vysočanská 563-564
z-16-036-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Vysočanská 565-566
z-16-037-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Vysočanská 567-568
z-16-038-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Vysočanská 569-570
z-16-039-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Vysočanská 571-572
z-16-040-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Vysočanská 573-574
z-16-041-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Kovářská 1256
z-16-042-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v byt. domě Sokolovská 967- 968
z-16-043-usup.pdf
Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ Praha 9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
z-16-044-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech svěřených Městské části Praha 9
z-16-045-usup.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v objektu Lovosická čp. 856
z-16-046-us.pdf
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku HMP, MČ P9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2015
z-16-047-usup.pdf
Prodej pozemku parc. č. 332/2 v k.ú. Prosek
z-16-048-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ P9 a společností UPC Česká republika, s.r.o.
z-16-049-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 30. 5. 2014 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ P9 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
z-16-050-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ P9 a společností PREdistribuce, a.s.
z-16-051-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s. v rámci akce "Praha 9, Vysočany, Novoškolská"
z-16-052-us.pdf
Revokaci usnesení č. Us ZMČ 110/15 ze dne 24.11.2015, kterým bylo schváleno svěření části pozemku v k.ú. Libeň z vlastnictví HMP do správy MČ P9
z-16-053-usup.pdf
Povolení splátek dluhu
z-16-054-usup.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném včetně služeb
z-16-055-us.pdf
Uzavření darovací smlouvy mezi MČ P9 a spol. Tesla Properties, a.s.
z-16-056-us.pdf
Přiznání roční náhrady jízdních výdajů za používání MHD pro členy ZMČ Praha 9 na rok 2016
z-16-057-us.pdf
Schválení změny zřizovací listiny Střediska sociálních služeb MČ P9
z-16-058-us.pdf
Schválení úpravy "Pravidel Městské části Praha 9 pro udělování ocenění občanům a udělování Záštity starosty MČ Praha 9"
z-16-059-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt
Hlasování