Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 23.6.2015

 

 

z-015-046-us.pdf
Dovolba člena návrhového výboru ZMČ P9, jako stálého orgánu ZMČ P9 pro vol.období 2014-2018
z-015-047-us.pdf
Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. čtvrtl.2015
z-015-048-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 2015 o převod 100% podílu MČ P9 na celkové daňové povinnosti HMP na DPPO za zdaň. období r. 2014
z-015-049-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě U Svobodárny č.p. 1180, k.ú. Libeň, Praha 9
z-015-050-usup.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Kovářská č.p. 1256, k.ú. Libeň, Praha 9
z-015-051-usup.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 561-562, k.ú. Prosek, Praha 9
z-015-052-usup.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvě o převodu byt.jednotky, k.ú. Libeň
z-015-053-us.pdf
Odstoupení MČ P9 od Smlouvy o převodu vlastnictví byt.jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům
z-015-054-usup.pdf
Prodej volné bytové jednotky z majetku MČ P9, umístěné v domě určeném usn. ZMČ P9 k privatizaci
z-015-055-us.pdf
Revokace usnesení ZMČ P9 č. 11/15 ze dne 10.3.2015
z-015-056-us.pdf
Schválení záměru prodeje pozemků v k.ú. Hloubětín, podání oznámení tohoto záměru hlavnímu městu Praha a schválení záměru prodeje pozemků v k.ú. Vysočany
z-015-057-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
z-015-058-usup.pdf
Povolení uzavření nové dohody o splátkách dluhu s panem Královcem, který je zastoupen MČ P9 jako opatrovníkem
z-015-059-usup.pdf
Uzavření nové dohody o splátkách dluhu- manželé Risteski
z-015-060-us.pdf
Návrh na schválení ocenění významných osobností MČ Praha 9
z-015-061-us.pdf
Schválení Jednacího řádu výborů ZMČ P9
z-015-062-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9
hlasovani_5.txt
Hlasování