Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

z-17-091-us.pdf
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v I. čtvrtl.2018
z-17-091-p1.xls
Příloha 1
z-17-091-p2.doc
Příloha 2
z-17-092-us.pdf
Vyhlášení Grantových programů MČ P9 na rok 2018
z-17-093-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Skloněná č.p. 307, k.ú. Vysočany
z-17-094-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Skloněná č.p. 308. k.ú. Vysočany
z-17-095-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Vysočanská č.p. 550, 551
z-17-096-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt. domě Vysočanská č.p.552/73-553/71
z-17-097-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace
z-17-098-us.pdf
Prodej části pozemku parc.č. 3098/22 v k.ú. Libeň
z-17-098-p1_anon.pdf
Příloha
z-17-099-us_redigovano.pdf
Směna části pozemků o výměře 60 m2 v k.ú. Hrdlořezy mezi MČ P9 a pí D. Pozníčkovou
z-17-099-p1_anon.pdf
Příloha
z-17-0100-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Prosek mezi MČ P9 a společností TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s.
z-17-0100-p1_anon.pdf
Příloha
z-17-0101-us.pdf
Prodej podílu na pozemku parc.č. 532/6 v k.ú. Prosek
z-17-0101-p1_anon.pdf
Příloha
z-17-0102-us_redigovano.pdf
Prodej podílů na pozemcích parc.č. 532/12 a parc.č. 532/10 v k.ú. Prosek
z-17-0102-p1_anon.pdf
Příloha 1
z-17-0102-p2_anon.pdf
Příloha 2
z-17-0103-us.pdf
Odpis nedobytné pohledávky za spol. SANITOP s.r.o., IČO: 48113441
z-17-0104-us.pdf
Připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému ZPS
z-17-0105-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke zpřesnění změny územního plánu pozemků č. parc. 511/1, 512/1, 507/3, vše k.ú. Vysočany, č. parc. 3344/19, 3344/20, 3344/24, vše k.ú. Libeň, Praha 9, ul. Českomoravská, a k podání podnětu na stanovení kódu míry využití území na písmeno "D" Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
z-17-0105-p1.docx
Příloha
z-17-0106-us.pdf
Poskytnutí plnění členům ZMČ P9
z-17-0106-p1.docx
Příloha
z-17-0107-us.pdf
Návrh řešení využití pozemků za Poliklinikou Prosek pro sociální a zdravotní účely
z-17-0108-us.pdf
Vyhodnocení ankety a přijetí nabídky na odkoupení pozemků v k.ú. Střížkov pro rozšíření Parku Přátelství
z-17-0109-us.pdf
Informace o aktuálním stavu přípravy návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy
z-17-0110-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9