Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

z-17-068-us.pdf
Informace o jednání ve věci petice "Ne zastavění Náměstí OSN ze dne 19. 6. 2017"
z-17-069-us.pdf
Ekonomický rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. pololetí roku 2017
z-17-069-p1.doc
Příloha
z-17-070-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Harfy č.p. 272/6, P9
z-17-071-us_redigovano.pdf
Prodej volné bytové jednotky z majetku MČ Praha 9, umístěné v domě určeném usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
z-17-072-us.pdf
Změna textu Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9
z-17-072-p1.pdf
Příloha
z-17-073-us.pdf
Svěření části pozemku parc.č. 1662/34, k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
z-17-074-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v objektu čp. 856, ul. Lovosická v Praze 9
z-17-075-us_redigovano.pdf
Výkup částí pozemků parc.č. 30/3 a 30/9 v k.ú. Prosek pro zajištění přístupu ke Stezce Amerika
us_p1_75_web_verze.pdf
Příloha
z-17-076-us.pdf
Stanovisko MČ P9 ke změně ÚP na poz.č. 30/3 v k.ú. Prosek, a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
z-17-076-p1.docx
Příloha 1
z-17-076-p2.pdf
Příloha 2
z-17-077-us_redigovano.pdf
Prodej části pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Hrdlořezy
us_p1_77_web_verze.pdf
Příloha
z-17-078-us_redigovano.pdf
Prodej pozemků v k.ú. Hloubětín výběrovým řízením zájemci s nejvyšší nabídkou
us_p1_78_web_verze.pdf
Příloha
z-17-079-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 za I. pololetí roku 2017
z-17-080-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů z přijatých usnesení ZMČ P9 ke dni 5. 9. 2017
z-17-081-us.pdf
Výzva MČ Praha 9 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského okruhu
z-17-082-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9