Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 15. zasedání ZMČ Prahy 9

33/09

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. čtvrtletí 2009

34/09

Zvýšení rozpočtu na r.2009 o dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy na rekonstrukci objektu Hejnická na Středisko sociální péče

35/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v budově č.p. 276 - 284, ul. Teplická, k.ú. Střížkov

36/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 577 - 585, k.ú. Prosek, ul. Litoměřická, Praha 9

37/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 747, k.ú. Vysočany, ul. Pod Strojírnami, Praha 9

38/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1070, k.ú. Libeň, ul. U Svobodárny, Praha 9

39/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1071, k.ú. Libeň, ul. U Svobodárny, Praha 9

40/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1791, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

41/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1818, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

42/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1819, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

43/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1820, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

44/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1821, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

45/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1822, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

46/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1823, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

47/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1824, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

48/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1825, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

49/09

Převod volné bytové jednotky v bytovém domě čp. 1819, k.ú. Libeň, ul. Čihákova společnosti TOMMI-holding spol. s r.o.

50/09

Revokace v usnesení ZMČ P9 č. Us ZMČ 66/08 ze dne 23.9.2008

51/09

Prodej bytových jednotek z vlastnictví Městské části Praha 9

52/09

Zřízení věcných břemen ve prospěch provozovatelů inženýrských sítí

53/09

Odkoupení obchodního podílu od Stavebního bytového družstva STAVEG

54/09

Rozpočtová opatření spojená s realizací odkoupení obchodního podílu SBD STAVEG ve společnosti "STAVEG Garáže Lovosická, s.r.o."

55/09

Svěření pozemku z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9

56/09

Odkoupení budovy bez přiděleného čísla popisného nebo orientačního v k.ú. Prosek, Praha 9

57/09

Záměr odkoupení společnosti Hortus-servis s.r.o. do majetku MČ Praha 9

58/09

Zpráva auditora o ověření účet. závěrky za r. 2008-Devátá energetická, s.r.o.

59/09

Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9