Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

z-17-051-us.pdf
Projednání Petice „Ne zastavění náměstí OSN“
z-17-052-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2017 o převod 100% podílu MČ P9 na celkové daňové povinnosti HMP na DPPO za zdaňovací období roku 2016
z-17-053-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2017 o účelovou inv. dotaci na akci Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská
z-17-054-us.pdf
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
z-17-055-us_redigovano.pdf
Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ Praha 9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
z-17-056-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p. 360/21 - č.p. 361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
z-17-057-us.pdf
Odkoupení zprivatizovaného bytu do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy Městské části Praha 9
z-17-057-p1_anon.pdf
Příloha
z-17-058-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v objektu čp. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
z-17-059-us.pdf
Revokace usnesení ZMČ P9 č. 125/14 ze dne 9. 12. 2014
z-17-060-us_redigovano.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 71/13 ze dne 24.9.2013 prodej podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov vlastníkům bytů ve střešních nástavbách na bytovém domě ul. Teplická čp. 276 – 284
z-17-061-us.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 49/14 ze dne 29.4.2014 k záměru směny pozemků v k.ú. Střížkov a odsouhlasení záměru získat pozemky v k.ú. Střížkov do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ P9
z-17-062-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 1840/10, 1840/2, 1840/3,1840/6, 1840/5, 661/20, 991/309, 991/341, 991/340, 1014/2, vše k.ú. Vysočany, Praha 9, ul. Za Spalovnou a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
z-17-063-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 809, 810, 811, vše k.ú. Vysočany Praha 9, ul. Novovysočanská a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
z-17-064-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 511/1, 512/1, 507/3,vše k.ú. Vysočany, č. parc. 3344/19, 3344/20, 3344/24, vše k.ú. Libeň, Praha 9, ul. Českomoravská a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
z-17-065-us.pdf
Jmenování tajemníka KV a FV ZMČ P9
z-17-066-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9
z-17-067-us.pdf
Využití pozemků za Poliklinikou Prosek
hlasovani_15.txt