Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 20. 9. 2016

z-16-075-us.pdf
Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2016
z-16-076-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 569/47-570/45
z-16-077-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 571/43-572/41
z-16-078-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 573/39-574/37
z-16-079-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky Kovářská 1256
z-16-080-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky Nemocniční 781
z-16-081-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Jablonecká 356/29-357/27
z-16-082-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově č.p. 856, ul. Lovosická
z-16-083-us_redigovano.pdf
Revokace usnesení ZMČ P9 č. Us. ZMČ 67/16 ze dne 21. 6. 2016
z-16-084-us.pdf
Revokace usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 34/13 ze dne 23. 4. 2013
z-16-085-us.pdf
Prodej pozemků v k. ú. Hloubětín formou výběrového řízení
z-16-086-us_redigovano.pdf
Povolení splátek dluhu na nákladech řízení panu Martinovi Štolcovi
z-16-087-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 za I. pololetí roku 2016
z-16-088-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů z přijatých usnesení ZMČ P9 ke dni 6. 9. 2016
z-16-089-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9
hlasovani_web_11.txt
Hlasování