Jste zde

Usnesení RMČ

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
390/09 Ukončení NS k bytu a uzavření nové NS k bytu s p. M. Kakosem 391/09 Poskytnutí fin. Daru MÚ Nový Jičín na povodňové konto

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
357/09 Změna tajemníka Komise informatiky RMČ P9 358/09 Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelovou dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
290/09 Úprava neinvestičního příspěvku pro SSS MČ P9 r. 2009 291/09 Rozbor hospodaření MČ P9 za I. čtvrtl. 2009

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
266/09 Změna účelu investiční dotace poskytnuté ZŠ Na Balabence 800 267/09 Zvýšení rozpočtu – spolufinancování projektů v rámci 3. výzvy JPD 3

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
247/09 Uzavření dodatku č. 1 k NS – D. Kostelecký a dodatku č. 1 k NS – N. Nodia 248/09 Povolení splátek nedoplatku pí Z. Rosenbaumové