Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 7. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.11.2016

r-16-665-us.pdf
Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 628/235, parc.č. 628/234 a parc.č. 628/2 , vše v k.ú. Prosek mezi Městskou částí Praha 9 a společností Garáže Lovosická, s.r.o. se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9