Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

436/09

Udělení výjimky ze „Zásad pronajímání bytů MČ P9“ pí M. Fialové

437/09

Jmenování hodnotící komise pro posouzení kvalifikace na VZ „Projektová a inženýrská činnost pro MČ P9“

Příl. č. 1

Jmenování komise

438/09

Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ „Dům sociálních služeb Hejnická“

439/09

Schválení zadávací dokumentece na inv. akci „Projektová a inženýrská činnost pro MČ Praha 9“

440/09

Směrnice o zadávání VZ malého rozsahu – Garáže Lovosická, s.r.o

441/09

Realizace projektu „Poliklinika Prosek –výměna oken a zateplení obvodového pláště“