Jste zde

Přehled prijatých usnesení ze 6. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.9.2016

r-16-540-us.pdf
Svolání 1. mimořádného zasedání ZMČ Praha 9