Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

390/09

Ukončení NS k bytu a uzavření nové NS k bytu s p. M. Kakosem

391/09

Poskytnutí fin. Daru MÚ Nový Jičín na povodňové konto