Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 3.mimoř.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.6.2017

r-17-351-us.pdf
Jmenování ředitelky Divadla Gong – KVSC
r-17-352-us.pdf
Schválení platového výměru J.Pavlatovi, řediteli Divadla Gong – KVSC
r-17-353-us.pdf
Udělení Ceny starosty MČ Praha 9
r-17-354-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k podání podnětu na celoměstsky významnou změnu ÚP SÚ HMP – Vysočanská radiála
r-17-354-p1.pdf
Příloha
r-17-355-us.pdf
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Pavilon MŠ Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba
r-17-356-us.pdf
Zřízení komise pro řešení využití pozemků za Poliklinikou Prosek
r-17-357-us.pdf
Dohoda o společném postupu ohledně odstranění závad zjištěných při revizi hromosvodů bytové budovy Vysočanská 561 – 574
r-17-358-us.pdf
Rozočtové opatření - Projekt Zdravotně-sociální komplex Střížkov
r-17-359-us.pdf
Úprava rozpočtu výdajů Odboru školství a evropských fondů
r-17-360-us.pdf
Transformace příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb na Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. - notářský zápis
r-17-361-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí a dopravy
r-17-362-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-17-363-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na akci „Regulace topných systémů na objektech ústavu Sociální služby Praha, z.ú.“
r-17-364-us.pdf
Schválení smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR "Nástavba MŠ Veltruská"