Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.10.2016

r-16-541-us.pdf
Úprava rozpočtu účelové dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu na projekt Dětské skupiny Prosek
r-16-542-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o účelové dotace na podporu projektů rozvoje městské zeleně
r-16-543-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o finanční prostředky pro Středisko sociálních služeb na poskytování sociálních služeb
r-16-544-us.pdf
Podpora pořízení automobilu pro Středisko sociálních služeb Praha 9
r-16-545-us.pdf
Rekonstrukce Klubu Harfica
r-16-546-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic OSM ÚMČ P9
r-16-547-us.pdf
Úprava rozpočtu investic Servisu informačních technologií
_processed_r-16-548-us.pdf
Uzavření NS na pronájem NP značeného jako NJ č. 353/101 v přízemí domu Jablonecká 353/35 v Praze 9, s Tomášem Stachou
_processed_r-16-549-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-16-550-us.pdf
Uzavření NS na pronájem části pozemku parc.č. 77, k.ú. Prosek o výměře 486 m² ZUŠ Praha 9 – Prosek, U Prosecké školy 92, Praha 9 – Prosek
_processed_r-16-551-us.pdf
Povolení splátek dluhu panu Františkovi Ježkovi
_processed_r-16-552-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu se Zdeňkem a Ivanou Horákovými, s manžely Pohlovými a Lenkou Risteska
_processed_r-16-553-us.pdf
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s K.Kotlářem, uzavření změny smlouvy k bytu s MŠ Pod Krocínkou 466, Praha 9, s manžely Rališovými, skončení nájmu bytu s manžely Vítovými
r-16-554-us.pdf
Schválení změny Zásad pronajímání bytů Městské části Praha 9
_processed_r-16-555-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-556-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-557-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.356/29 - č.p.357/27, k.ú. Střížkov, Praha 9
_processed_r-16-558-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.358/25 - č.p.359/23, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-559-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
_processed_r-16-560-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9
_processed_r-16-561-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.364/13 - č.p.365/11, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-562-us.pdf
Revokace usnesení RMČ P9 č. 662/15 ze dne 30.11.2015
r-16-563-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence ZŠ - gastro ZŠ Špitálská
r-16-564-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence ZŠ – ZŠ Litvínovská 600
r-16-565-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence ZŠ – ZŠ Novoborská
r-16-566-us.pdf
Vyřazení nefunkčních položek z majetku SSS MČ P9
r-16-567-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 11.zasedání ZMČ P9
r-16-568-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad atletickými závody rodičů s dětmi s názvem Sejdeme se v cíli
r-16-569-us.pdf
Schválení znění výzvy k podání nabídky a znění ZD včetně jmenování hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním s názvem "Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ P9"
r-16-570-us.pdf
Uzavření smluv o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací Divadla Gong a nájemci
r-16-571-us.pdf
Vyřazení trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadla Gong