Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.11.2016

r-16-666-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků škol
r-16-667-us.pdf
Navýšení a změna rozpočtu investic a úprava rozpočtu hospod. činnosti
r-16-668-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic
_processed_r-16-669-us.pdf
Podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu na pronájem NP- garáže č. 856/358 v objektu Lovosická čp. 856, v Praze 9, k.ú. Prosek
_processed_r-16-670-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Pavlou Knapovou, Michalem Pořízem a Mgr. Markétou Kopeckou, uzavření změny smlouvy k bytu s Romanem Štědronským, informaci o splnění podmínek Pavlem Pernou
_processed_r-16-671-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu se Ž. Batyiovou a Danielem Vodou, Františkem Ježkem a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Lucií Janatkovou, Andreou Valentovou
_processed_r-16-672-us.pdf
Povolení splátek dluhu a prodloužení nájmu bytu s p. Mirosl.Doležalem
_processed_r-16-673-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-16-674-us.pdf
Informace o splnění podmínek nezl. P. Vomáčkou, I. Horníčkovou a o nesplnění podmínek K. Bačovou Hrachovinovou
_processed_r-16-675-us.pdf
Schválení zaslání výzvy k opuštění bytu a schválení podání žaloby na vyklizení bytu V. Lillingovou a udělení plné moci
r-16-676-us.pdf
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo –„Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská
r-16-677-us.pdf
Výpověď ze smlouvy o umístění reklamního zařízení BRUDRA, s.r.o.
r-16-678-us.pdf
Změna NS uzavřením dodatku č. 4 a NS uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ P9 a spol. LoBy, s.r.o.
r-16-679-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k žádosti AC Sparta Praha – florbal, z.s., sídlo Kovanecká 2405/27, Libeň, 190 00 Praha, o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 845/5, k.ú Střížkov na dobu min. 10 let
r-16-680-us.pdf
Stanovení odměn statutárních orgánů společností Garáže Lovosická, s.r.o., Hortus správa zeleně, s.r.o. a Poliklinika Prosek, a.s. za uplynulé období
r-16-681-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OŠEF ÚMČ Praha 9 do evidence MŠ Pod Krocínkou 466 a Junáků svaz skautů a skautek, Středisko Prosek Praha
r-16-682-us.pdf
Ukončení účasti v dotačním programu k zajištění osob s mezinárodní ochranou
r-16-683-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtl.2016
r-16-684-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad výstavou obrazů a strukturálních děl výtvarníka Ing. Dominika Mareše