Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.6.2016

r-16-374-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na kaci „ZŠ Litvínovská 600-rekonstrukce školní kuchyně vč. VZT a gastro vybavení
r-16-375-us.pdf
Posouzení kvalifikace VZ „Výstavba pavilonu při ZŠ Novoborská,P9 – užší řízení VZ635027
r-16-376-us.pdf
Výzva k podání nabídek v rámci užšího řízení na VZ „ZŠ Novoborská výstavba nového pavilonu“
r-16-377-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na realizaci projektu Prosecký podzim 2016 anebo za sportem a za hudbou
r-16-378-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o dotaci na posílení mzdových prostředků škol
r-16-379-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelovou dotaci na výkon sociální práce
r-16-380-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelové dotace v rámci Operačního programu Praha – pól růstu na projekt Dětské skupiny Prosek
r-16-381-us.pdf
Uzavření fin. vypořádání za r.2015 mezi státním rozpočtem, hl.m. Prahou a MČ Praha 9
r-16-382-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic OSM v oblasti školství
r-16-383-us.pdf
Udělení plné moci