Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16.6.2020

_processed_r-20-304-us.pdf
Odvolání z funkce ředitelky MŠ Kytlická
_processed_r-20-305-us.pdf
Pověření vedení MŠ Kytlická
r-20-306-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
r-20-307-us.pdf
Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
r-20-308-us.pdf
Revokace usnesení RMČ P9 č. 263/20 ze dne 26.5.2020 k umístění restaurační předzahrádky Bela v Rumburské ulici