Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1. mimořádného jednání Rady MČ P9 ze dne 16.1.2018

r-18-020-us.pdf
Svolání 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9