Jste zde

Složení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2014 - 2018

Ing. Jan Jarolím  /ODS/ – starosta MČ P9

-  zastupuje městskou část navenek

- zodpovídá za koordinaci zahraničních vztahů

- plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb.

 

Mgr. Tomáš Portlík  /ODS/ –  místostarosta MČ P9

- zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti

- zodpovídá za finanční politiku MČ P9

- zodpovídá za hospodářskou politiku, přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření MČ P9

- zodpovídá za správu pohledávek

- zodpovídá za financování a strategii školství

 

Ing. Marek Doležal  /TOP 09/ –  místostarosta MČ P9

- zodpovídá za oblast územního rozvoje a výstavby MČ P9

- zodpovídá za investiční politiku

- realizuje schválené investiční záměry

 

Mgr. Adam Vážanský /ODS/  –  místostarosta MČ P9

-  zodpovídá za oblast kultury, sportu  a volno-časové aktivity dětí a mládeže

- národnostní menšiny na území MČ P9

- předsedá Redakční radě časopisu Devítka

 

JUDr. Jana Nowaková Těmínová  /TOP 09/ – radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

- zodpovídá za oblast majetku MČ a za bytovou politiku MČ P9

- zodpovídá za obchodní společnosti

 

Milan Tuček  /TOP 09/ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

- zodpovídá za oblast bezpečnosti a prevence kriminality

 

Tomáš Holeček  /ODS/ radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

- zodpovídá za oblast životního prostředí a dopravy MČ P9

 

PaedDr. Taťjana Horká  /ODS/  – radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

- zodpovídá za  oblast zdravotnictví a sociální oblast MČ P9

 

Ing. Zdeněk Davídek   /HPP/ – radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

- zodpovídá za oblast čerpání z fondů EU pro MČ P9

- zodpovídá za odbor školství a evropských fondů a provoz škol