Jste zde

Komise kultury a sportu /KKS/

Komise kultury a sportu /KKS/

Předseda:                         

RNDr. Helena Kvačková                              

Místopředseda:                              

MUDr. Michal Mašek

Členové:                            

Bc. Jaroslav Čermák                                      

Lukáš Dančevský                                           

Zuzana Haberlová                                         

Miloslav Hanuš                               

Mgr. Martin Kulíček                                      

Mgr. Adam Vážanský                                   

Vladimír Zedník

Jan Sládek

Tajemník:                          

Jitka Duchková