Jste zde

Komise bytová /KB/

Komise bytová /KB/

Předseda:                         

Ing. Luboš Havránek

Místopředseda:                              

Milan Apeltauer

Členové:                            

Mgr. Martin Kulíček

JUDr. Jana Nowaková Těmínová

Bc. Jan Poupě

Daniel Wälbrol

Slavomír Holík

Ing. Zdeněk Davídek

Tajemník:                          

Alice Valentová