Jste zde

Rada

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
550/09 Zvýšení příspěvku r. 2009 OKD v Praze 9 z jeho výnosů prodeje majetku 551/09 Převod fin.prostředků v rámci rozpočtu kpt.VS z běžných výdajů do investic

Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
527/09 Snížení rozpočtu MČ P9 roku 2009 o část dotace na výplatu příspěvku na péči 528/09 Převod fin.pr. na realizaci stavby Garáže Lovosická

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Prahy 9

09.11.2009
486/09 Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2009 487/09 Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok

Rada

03.11.2009
{{odbory-list-call-nodate}}  

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
443/09 Rozpočtové opatření v kapitole Kultura 444/09 Převod fin.prostř. na posílení rozpočtu kaptily Kultura

Přehled přijatých usnesení ze 7. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
442/09 Realizace projektu „MŠ P9 – zateplení obvodového pláště“ z operačního programu Životní prostředí

Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
436/09 Udělení výjimky ze „Zásad pronajímání bytů MČ P9“ pí M. Fialové 437/09

Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
396/09 Změna v usnesení RMČ P9 č. Us 393/09 ze dne 8.7.2009 397/09 Změna v usnesení RMČ P9 č. Us 103/09 ze dne 24.2.2009

Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
392/09 Uzavření partnerství k projektu předkládanému v rámci OPPA 393/09

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

08.09.2009
390/09 Ukončení NS k bytu a uzavření nové NS k bytu s p. M. Kakosem 391/09 Poskytnutí fin. Daru MÚ Nový Jičín na povodňové konto