Jste zde

Rada

Přehled přijatých usnesení z 10. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 24.11.2009

26.11.2009
691/09 Smlouva o zajištění Lékařské služby první pomoci 692/09 Povolení splátek dluhu na nájemném s přísl. manž. Knirschovým

Přehled přijatých usnesení z 20. jednání RMČ P9 ze dne 23.11.2009

26.11.2009
656/09 Převod fin.prostředků z HČ na posílení rozpočtu hl.činnosti kap.Kultura 657/09

Přehled přijatých usnesení z 9. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 9.11.2009

26.11.2009
645/09 Žádost ředitelky ZŠ Novoborská o odpis nedobytné pohledávky 646/09

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
602/09 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ P9 v průběhu roku 603/09 Rozbor hospodaření MČ P9 za 1.-3. Q r. 2009

Přehled přijatých usnesení z 8. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9

11.11.2009
599/09 Jmenování hodnotící komise v rámci VZ „Projektová a inženýrská činnost pro MČ Praha 9“ a „Jednopodlažní nástavba učebnového pavilonu MŠ Novoborská 611, P9“ 600/09

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
581/09 Rozpočtová opatření v kapitole Kultura 582/09 Převod fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na financování voleb

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
550/09 Zvýšení příspěvku r. 2009 OKD v Praze 9 z jeho výnosů prodeje majetku 551/09 Převod fin.prostředků v rámci rozpočtu kpt.VS z běžných výdajů do investic

Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
527/09 Snížení rozpočtu MČ P9 roku 2009 o část dotace na výplatu příspěvku na péči 528/09 Převod fin.pr. na realizaci stavby Garáže Lovosická

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Prahy 9

09.11.2009
486/09 Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2009 487/09 Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok

Rada

03.11.2009
{{odbory-list-call-nodate}}