Jste zde

Rada

Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání RMČ P9 ze dne 27.7.2010

30.07.2010
401/10 Posílení rozpočtu OS o finanční prostředky na úhrady služeb právníka 402/10

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání RMČ P9 ze dne 30.6.2010

01.07.2010
373/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9  o příspěvky na akci Předškoláček 374/10

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání RMČ P9 ze dne 14.6.2010

15.06.2010
349/10 Rozpočtová opatření v kapitole Vnitřní správa 350/10 Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 o investiční účelovou dotaci z hl.m. Prahy

Přehled přijatých usnesení ze 3. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 8.6.2010

10.06.2010
348/10 Oznámení zadávacího řízení za účelem realizace VZ „Dodání, instalace a zprovoznění městského kamerového a dohlížecího systému pro Prahu 9 ve Vysočanech“ a jmenování...

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání RMČ P9 ze dne 1.6.2010

04.06.2010
276/10 Návrh na ocenění občanů "Cenou MČ P9" a "Cenou starosty MČ P9"           277/10 Rozbor hospodaření MČ P9 za I. čtvrtletí 2010

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání RMČ P9 ze dne 11.5.2010

13.05.2010
239/10 Přijetí daru od firmy BEK Constuction, spol. s. r.o. 240/10

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání RMČ P9 ze dne 26.4.2010

28.04.2010
207/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2010 o účelovou dotaci na integraci žáků  pro asistenty pedagoga 208/10

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání RMČ P9 ze dne 16.4.2010

15.04.2010
170/10 Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za r. 2009 171/10 Zvýšení rozpočtu r.2010 o dotaci na výplatu fin. darů invalidním osobám

Přehled přijatých usnesení z 6. jednání RMČ P9 ze dne 30.3.2010

01.04.2010
135/10 Změny zřizovací listiny OKD P9                      136/10 Výroční zpráva spol. Devátá rozvojová, a.s. za rok 2009