Jste zde

Vyhlášení Dotačních programů na sport - leden 2016

Rada MČ Praha 9 schválila 8. 12. 2015 vyhlášení  Dotačních programů určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích“

Termín vyhlášení:    14.12. 2015               Termín podání :     do 29. 1.  2016                    Termín vyúčtování:    1. 12. 2016